“Vells temps”, de Harold Pinter, en la Beckett

Hasta el 27 de juliol, Sergi Belbel dirige

visto en Barcelona Cultura