Sant Pere més alt…15 de janer

Vaya uno a saber lo que el dueño del inmueble desea recordar con su 15 de janer…Calle de Sant Pere más Alt. Barrio de la Ribera
Vagi un a saber el que l’amo de l’immoble desitja recordar amb el seu 15 de janer…
Carrer de Sant Pere més Alt. Barri de la Ribera
visto en Tot Barcelona