Rosa

, nascuda a Barcelona, venedora bohohippie. “Barcelona està perdent identitat de barri a favor dels turistes. No anem bé.”

visto en lalalabarcelona