La Trinitat Vella. Una escultura que dignifica el espacio.

En la Trinitat Vella existe el parque más alejado del centro de la ciudad.
Contiene una escultura que verdaderamente tiene personalidad, y le cuadra a las mil maravillas. Caballs desbocats, se titula. Pertenece al escultor Ros i Sabaté.
Allí están a sus anchas.

En la Trinitat Vella existeix el parc més allunyat del centre de la ciutat.
Conté una escultura que veritablement té personalitat, i li quadra d’allò més bé. Caballs desbocats, es titula. Pertany a l’escultor

visto en Tot Barcelona