La casa Francesc Burés y la especulación en Barcelona

Miren, les voy a conectar con una página de la que soy fiel seguidor. Poco les puedo explicar lo que representa esta casa, la casa Burés, para Barcelona, ustedes ya se lo imaginan. Lo que si les puedo hacer es trasportarles a una página que les explicará lo de la especulación. Se trata de Salvem la Rotonda ¡¡¡
Cliquen por favor…No se me espanten.

Mirin, els vaig a connectar amb una pàgina de la qual sóc fidel seguidor. Poc els puc explicar el que representa aquesta casa, la casa Burés, per a Barcelona, vostès ja l’hi imaginen. El que si els puc fer és transportar-los a una pàgina que els explicarà el de l’especulació. Es tracta de

visto en Tot Barcelona