Casa Elizalde – Els mestres catalans, de la guerra a l’exili

Passi documental i debat amb el realitzador, Agustí Corominas

visto en Casa Elizalde