Asidero de caballos para uso graffitero

Esto se me escapa de las manos. Lo mejor del surrealismo es la vida misma.
No me digan que este asidero no es el adecuado a nuestros tiempos.
No pongo la calle…no quiero que lo borren.
Casc Antic

Això se m’escapa de les mans. El millor del surrealisme és la vida mateixa.
No em diguin que aquest agafador no és l’adequat als nostres temps.
No poso el carrer…no vull que l’esborrin.
Casc Antic


visto en Tot Barcelona