Arnaldo Calvet en Vallvidrera. 1908

Lo que les voy a mostrar es una pequeña maravilla. Se trata de una edificación en la carretera de Vallvidrera, frente a la iglesia de Santa María, llamada hoy, la Teula. Cuando se diseñó, su nombre era La Font de la Teula, porque allí había una fuente, y una riera (que aún hoy existe), donde los parroquianos al salir de misa, se sentaban a tomar un agua fresca.
Es una casa firmada por Arnaldo Calvet en 1908. De lineas modernistas, hace complemento con la naturaleza que le rodea.
El bisnieto de su primigenia propietaria, me facilitó todos los datos, al verme cámara en ristre e interesado por aquella obra de arte escondida entre los matorrales.El que els vaig a mostrar és una petita meravella. Es tracta d’una edificació en la carretera de Vallvidrera, enfront de l’església de Santa María, cridada avui, la Teula. Quan es va dissenyar, el seu nom era La Font de la Teula, perquè allí hi havia una font, i una riera (que encara avui existeix), on els parroquians en sortir de missa, s’asseien a prendre un aigua fresca.
És una casa signada per Arnaldo Calvet en 1908. De estructures modernistes, fa complement amb la naturalesa que li envolta.
El besnét de la seva primigènia propietària, em va facilitar totes les dades, al veure’m càmera en “ristre” i interessat per aquella obra d’art amagada entre els matolls.

visto en Tot Barcelona