Anna

, nascuda a Barcelona fa 28 anys. És mestra de primària i secundària: “m’ho passo molt bé ensenyant, la docència és la meva passió.”

visto en lalalabarcelona